Контакти

АРХИТЕКТУРНО-МУЗЗЕН РЕЗЕРВАТ ЦАРЕВЕЦ

Адрес:

пл. "Цар Асен", 5000 ж.к. Варуша-юг, Велико Търново

GPS координати, вход:

43.081721, 25.646597

Работно време:

Април-Октомври: 8:00 - 19:00
Ноември-Март: 9:00 - 16:00
Влизането на посетители се преустановява 45 мин. преди края на работното време.

снимка


Регионален  исторически музей - Велико Търново

Адрес: ул. „Никола Пиколо“, № 6, Велико Търново 5000

Е-поща: rimvt@abv.bg

Тел: 062 682 511

ВЕЛИКО ТЪРНОВО WEATHER

АРХИТЕКТУРНО-МУЗЕЕН РЕЗЕРВАТ ЦАРЕВЕЦ | ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД