ЦАРЕВЕЦ

АРХИТЕКТУРНО-МУЗЕЕН
РЕЗЕРВАТ

Царевец

Уникална атракция е аудиовизуалният спектакъл „Звук и светлина”, който посредством стотици цветни светлини, музика, камбанен звън и лазери представя моменти от българската история.

ЦАРЕВЕЦ


Царевец е хълм във Велико Търново, както и едноименна крепост в средновековния Търновград.

Разположена е в близост до стария град на Велико Търново. Тя е била главната българска крепост по време на Второто българско царство (1185 – 1396), когато Търново е столица на царството. През Средновековието хълмът, на който се намира, е изцяло застроен с жилищни и административни постройки.

Царевец е сред Стоте национални туристически обекта, има печат на БТС.

ОРГАНИЗИРАНИ ЕКСКУРЗИИ

Очаквайте скоро.

Царевец

Най-ранните следи от живот на хълм Царевец датират от късния халколит (4200 г. пр. Хр.).

ИСТОРИЯ


Хълмът е обитаван и през бронзовата епоха и желязната епоха. Открити са останки от жилища и керамика от Халщатската култура (XIII-V в. пр.н.е.) и от по-късната латенска култура (V-I в. пр.н.е.). Разкритото под развалините на средновековната българска столица тракийско селище е съществувало през цялото I хил. пр.н.е.

Интензивният живот върху хълма в следващите хилядолетия и особено през средновековието почти изцяло е унищожил следите от него. Само малки участъци са оцелели под по-късните постройки.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО WEATHER

АРХИТЕКТУРНО-МУЗЕЕН РЕЗЕРВАТ
ЦАРЕВЕЦ

ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пусни видео

АРХИТЕКТУРНО-МУЗЕЕН РЕЗЕРВАТ ЦАРЕВЕЦ | ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД