Цени

Входна такса лева
Входна такса за индивидуални посетители
10
Преференциални цени за учащи ( удостоверено с документ )
5
За семейство ( майка, баща с до 3 деца от 7 до 18 години )
15
Български граждани над 60 години ( удостоверено с лична карта )
5
Индивидуален двудневен посетителски пакет за 10 музейни обекта
30
Семеен ( майка, баща с до 3 деца от 7 до 18 години )
– двудневен посетителски пакет за 10 музейни обекта
40
Организирана ученическа група, съгласно Наредба за детските и ученически туристическите пътувания с обща цена,
инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищно образование, за посещение на 2 обекта
6

Допълнителни услуги

За повече информация относно отстъпки, екскурзоводи, беседи и др.
посетете сайтът на Регионален исторически музей.

АРХИТЕКТУРНО-МУЗЕЕН РЕЗЕРВАТ ЦАРЕВЕЦ | ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД